POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów. Przywiązujemy dużą uwagę do ochrony prywatności. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach sklepu internetowego www.annelo.pl.

Korzystanie ze sklepu internetowego www.annelo.pl: rejestracja i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją zasad Polityki Prywatności oraz Regulaminu sklepu.

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Rejstracja w sklepie internetowym www.annelo.pl jest równoznaczna z wyrażeniem zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji składanego zamówienia.
  2. Dane te to: Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres dostawy.
  3. Klient podaje swoje dane kontaktowe dobrowolnie w celu komunikacji i wymiany informacji pomiędzy naszym sklepem a Klientem. Dane te są wymagane w procesie składania, potwierdzenia oraz realizacji zamówienia.
  4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych Klientów www.annelo.pl
  5. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Modyfikowanie danych następuje poprzez osobistą ich zmianę po skorzystaniu z linku “Moje Konto”, natomiast deaktywacja może być przeprowadzona poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji listownej na adres prowadzenia działalności Sprzedającego, po kontakcie mailowym lub telefonicznym.
  6. W bazie danych sklepu internetowego www.annelo.pl nie są przechowywane żadne informacje dotyczące dostępu do kont bankowych Klientów lub numerów kart kredytowych – informacje te wprowadzane są wyłącznie na oficjalnych stronach banków oraz zewnętrznych systemów płatności, korzystających z bezpiecznych, szyfrowanych połączeń SSL.
  7. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Sprzedający.
  8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą polityką bezpieczeństwa danych osobowych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

FORMULARZ POBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH:

[gpdr-data-request]