ZWROT TOWARU

  1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy o prawach konsumenta kupującemu będącemu konsumentem w przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej z firmą “KER” umowy.
  2. Odstąpienie od umowy następuje na skutek złożenia oświadczenia, przy czym zaleca się składanie oświadczenia o wzorze, który stanowi Załącznik 1 Regulaminu.
  3. Odstąpienie od umowy możne nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez kupującego.
  4. Odstępujący od umowy zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres firmy: “KER” Rafał Kosznik ul.Szpora 5/5      80-808 Gdansk.

REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych produktu zakupionego u nas w czasie 2 lat od daty zakupu w celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać produkt do siedziby firmy tj:

KER Rafał Kosznik ul:Szpora 5/5 Gdansk 80-808

Szczegółowe warunki zwrotu oraz reklamacji produktów znajdują się w Regulaminie sklepu.

PLIKI DO POBRANIA:

Zgłoszenie reklamacji
Zgłoszenie zwrotu towaru